Homöopaatia loomadele

Pea kõikides Euroopa riikides (ka USA-s, Uus-Meremaal ja Austraalias) on alternatiivravi loomadele, sh ka homöopaatia, leidnud laialdast kasutust.

Homöopaatiline ravi lemmikloomadele on ohutu ja samas väga tõhus. Homöopaatiat saab kasutada ennetavalt ja ka ravis. Homöopaatia ei suru maha sümptomeid vaid ravib põhjuseid. Homöopaatilise preparaadi valik loomale on töömahukas ja laialdasi homöopaatiaalaseid teadmisi ja kogemusi nõudev protsess, sest kui karja puhul on lähenemine eelkõige terapeutiline, siis lemmikloomade puhul  analüüsitakse looma kui tervikut – võttes arvesse nende iseloomu, eripära, sümptomeid ja sümptomite modaalsust (näit. millal ja mis tingimustes sümptom ägeneb/paraneb) ja probleemi tekkepõhjuseid jne.

Homöopaatiast:

 

 • Preparaadid on ülikõrges lahjendusastmes
 • On turvaline ja efektiivne
 • Sobib kõikidele liikidele
 • Ei ole kõrvalmõjusid (kuigi tervenemisprotsessi alguses võib esineda sümptomite lühiajalist ägenemist)
 • Sobib loomadele igas vanuses
 • Ei ole toksiline
 • Ei suru sümptomeid maha, (tavaraviga sümptomid tavaliselt tulevad tagasi ja veelgi tugevamalt)
 • Tugevdab looma immuunsüsteemi ja stimuleerib tervenemist
 • Ei tekita resistentsust

 

ECCH  (European Central Council of Homeopathy) admete kohaselt kasutab näiteks 14% Roostsi piimakarja kasvatajest homöopaatililisi preparaate loomade ravimisel .

 • Farmiloomade ravis ei kajastu homöopaatilised preparaadid hiljem piimas, munades, lihas nagu on olukord antibiootikumide ja teiste ravimite puhul.
 • Karja ravi homöopaatiliste preparaatidega on odav ja kergesti manustatav joogiveega.